Aktuellt

Nu kan du köpa din egna mini - 17 000!


Det har skapats 20 st. unika numrerade mini - 17 000 som är till salu.

Pengarna går oavkortat till föreningen för att fortsätta arbeta för ett samhälle med mer empati, medmänsklighet och respekt.


Pris:  Betala vad du tycker det är värt för dig!
Snittpriset för konstverken sålda hitintills är 3.400:-.


Kontakta föreningen så skickar vi dig bilder på de återstående knappa 10 konstverken.


Det finns också möjlighet att själva eller tillsammans med av 17 000 anordna workshops och bygga egna konstverk.Vi behöver hjälp!

Föreningen behöver fler volontärer som kan hjälpa oss ta nästa steg. Alla är väldigt välkomna men är du duktig på sociala medier och hemsidor är du extra välkommen. 

Vi skapar själva vår framtid
medvetet eller omedvetet

Föreningen 17 000 tror mer på samtal än debatt. Många tror att det alltid finns ett rätt och ett fel, ofta är det bara olika. Olika sätt att se på saker, olika sätt att hantera problem. Vi vill med det goda samtalet hjälpa varandra att se saker från olika perspektiv. Att tala med varandra, istället för om varandra - en välbehövlig väg till att öka tilliten i vårt samhälle, något som aldrig behövts mer än nu!

 

Alla människor på jordens yta är unika konstverk och viktiga för varandra. Vi skapar, medvetet eller omedvetet, tillsammans vår framtid och det samhälle vi lever i. När vi pratar med varandra och nyfiket lyssnar och försöker förstå varandra, skapar vi en bild av vilket samhälle vi vill bidra till. Då skapar vi medvetet vår framtid.

Föreningen 17 000 lånar ut konstverket till evenemang, föreningar och projekt som har en verksamhet i linje med föreningens ändamål.


”Varje individ räknas!”

 

Alla människor är viktiga och har rätten att födas och leva med samma rättigheter och skyldigheter.

Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter läs här.


Bli medlem så du kan delta i och följa våra aktiviteter.

Engagera dig i 17 000 och påverka vår gemensamma framtid.