Hem


Extra årsmöte för Föreningen 17 000 den 11 augusti kl. 17.00.

Den 11 augusti kl. 17.00 är det extra årsmöte för Föreningen 17 000. Det extra årsmötet har en beslutande punkt och det är att fastställa ändringen av föreningens stadgar som togs på ordinarie årsmöte den 17 maj.

Mötet kommer endast vara digitalt på Zoom och länk till mötet är utskickat separat per e-post tillsammans med kallelsen till alla medlemmar. Om någon önskar länken igen så skriv bara till oss på kontaktsidan så ordnar vi dettaNedan finner ni kallelsen och de nya stadgar det extra årsmötet ska besluta om det ska fastställas.
(Observera att i kallelsen står det fel tid, rätt tid för extra årsmöte är kl 17.00.)
O


I februari 2022 hade Föreningen sin första lite större utställning på Subtopia. Svt var där och gjorde ett reportage om utställningen:
Svt 17000 på SubtopiaFöreningen 17 000
(802527-3833)