Hem

Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 15 maj kl. 18.00 i församlingshuset intill Ängby Kyrka så har Föreningen 17 000 sitt årsmöte.
Här finner ni Dagordningen för årsmötet, Förenklat årsbokslut 2023, Revisionsberättelse samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Direkt i anslutning till årsmötet så blir det en öppen diskussion om föreningens framtida aktiviteter och vad vi kan göra för att lyfta 17 000 och värderingarna empati, medmänslighet och respekt.

Alla är välkomna att vara med på årsmötet och den öppna diskussionen. 

Ideella föreningen 17 000


Den ideella föreningen 17 000 har som syfte

att främja och uppmuntra individens inneboende förmåga att självständigt och i samarbete med andra skapa ett samhälle som präglas av empati, medmänsklighet och respekt.


Konstverket 17 000 med sin tydliga illustration av mångfald skapar en inbjudande miljö för det goda samtalet. Konstverket är tillgängligt för event och verksamheter som vill ha en inramning, scenografi och bakgrund till dialoger som bidrar till att öka tilliten i vårt samhälle.


Vill du låna och visa konstverket

i ett sammanhang som är i vår anda.

Hör av dig till oss

17 000 i Bromma Församling 


Under perioden 29 januari till 4 februari kommer 17 000 finnas uppställt på 4 st olika platser i Bromma Församling.


Konstverket är unikt och två gånger prisbelönt för sin design. Denna gång finns alla 34 ramarna med sina 500 unika konstverk, totalt 17 000 olika små konstverk. En fantastisk möjlighet att se hela konstverket i olika skepnader i Bromma Församlings fina lokaler på Kyckbacken 7 i Bromma.