Hem


Se 17 000 i Brommasalen på Ängby församlingshusFrån söndagen den 23 oktober kan du se det unika konstverket 17 000

i Ängbykyrkans nya och spännande församlingshus.

Adressen är Kyrkbacken 9, 168 49 Bromma.
Konstverket visas 23 till 30 oktober kl 13.00 - 17.00.


Den ideella föreningen 17 000 har som syfte

att främja och uppmuntra individens inneboende förmåga

att självständigt och i samarbete med andra skapa ett samhälle

som präglas av empati, medmänsklighet och respekt.


Konstverket med sin tydliga illustration av mångfald

skapar en inbjudande miljö för det goda samtalet.

Konstverket är tillgängligt för event och verksamheter som vill ha

en inramning, scenografi och bakgrund till

dialoger som bidrar till att öka tilliten i vårt samhälle.


Välkommen att uppleva 17 000!