Hem


Den ideella föreningen 17 000 har som syfte

att främja och uppmuntra individens inneboende förmåga

att självständigt och i samarbete med andra skapa ett samhälle

som präglas av empati, medmänsklighet och respekt.


Konstverket 17 0000 med sin tydliga illustration av mångfald

skapar en inbjudande miljö för det goda samtalet.

Konstverket är tillgängligt för event och verksamheter som vill ha

en inramning, scenografi och bakgrund till

dialoger som bidrar till att öka tilliten i vårt samhälle.


Vill du låna och visa konstverket i ett sammanhang som är i vår anda. Hör av dig till oss