Hem

Every individual counts!


Peace is an active action that stems from conscious and informed choices.

Choices that you and I make every day.


Peace is built and sustained by you and me.

The actions we take foster the peace around us.

Sometimes, a smile can alter the course of events,

but at times, much more is required...


Let us together make a positive impact on peace and hope in the world!

How can you promote peace around you today? Take action!


Every individual counts -and makes a difference!

Varje individ räknas!


Fred är en aktiv handling som är resultatet av medvetna ochinformerade val.

Val som du och jag gör var dag.

 

Fred skapas och upprätthålls av dig och mig.

De handlingar vi gör bidrar till freden omkring oss.

Ibland kan det vara ett leende som ändrar händelsernas riktning,

men ibland krävs det mycket mer…

 

Låt oss tillsammans bidra till fred och hopp i världen!

Hur kan du bidra till fred runt dig redan idag?

Take action!


Varje individ räknas - och gör skillnad!

The non-profit organization 17,000


The non-profit organization 17,000 aims to promote and encourage individuals' inherent ability to independently and collaboratively create a society characterized by empathy, compassion, and respect.


The artwork 17,000, with its clear illustration of diversity, creates an inviting environment for meaningful conversations. The artwork is available for events and activities that seek a backdrop, stage design, and setting for dialogues that contribute to increasing trust in our society.


If you would like to borrow and display the artwork in a context that aligns with our vision, please get in touch with us.

Ideella föreningen 17 000


Den ideella föreningen 17 000 har som syfte

att främja och uppmuntra individens inneboende förmåga att självständigt och i samarbete med andra skapa ett samhälle som präglas av empati, medmänsklighet och respekt.


Konstverket 17 000 med sin tydliga illustration av mångfald skapar en inbjudande miljö för det goda samtalet. Konstverket är tillgängligt för event och verksamheter som vill ha en inramning, scenografi och bakgrund till dialoger som bidrar till att öka tilliten i vårt samhälle.


Vill du låna och visa konstverket

i ett sammanhang som är i vår anda.

Hör av dig till oss

17 000 i Bromma Församling 


Under perioden 29 januari till 4 februari kommer 17 000 finnas uppställt på 4 st olika platser i Bromma Församling.


Konstverket är unikt och två gånger prisbelönt för sin design. Denna gång finns alla 34 ramarna med sina 500 unika konstverk, totalt 17 000 olika små konstverk. En fantastisk möjlighet att se hela konstverket i olika skepnader i Bromma Församlings fina lokaler på Kyckbacken 7 i Bromma.