Ändamål

Ändamål

Vårt ändamål är:


Att 17 000 som förening ska främja och uppmuntra individens inneboende förmåga att självständigt och i samarbete med andra skapa ett samhälle som präglas av empati, medmänsklighet och respekt.
För att fullgöra vår uppgift skall vi:


Äga och låta så många som möjligt få uppleva konstverket 17 000.


Genom föreningens medlemsavgifter, donationer och intäkter ge bidrag till och lyfta fram individer och organisationer som med just empati, medmänsklighet och respekt bidrar med extraordinära handlingar för att skapa ett bättre samhälle.


Bidra till det goda samtalet och medverka till bättre samarbeten mellan människor.