Framtiden

Aktuellt:


Välkommen till skapa-o-prata workshop med föreningen 17 000!VAD

Ta en lugn stund för att prata och skapa individuella skulpturer som blir en del av ett större konstverk skapat av många. Material finns på plats men ta gärna med eget material för att skapa miniatyrstatyer.


En konstinstruktör och en 17 000-coach finns på plats som hjälp och stöd i den kreativa processen.

VAR

Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9, 168 49 Bromma

NÄR

Söndag 24 september kl 12-16
Drop-in

 

Varmt välkomna att genom samtal och praktiskt hantverk bli en del av konstverket 17 000!
Vi skapar själva vår framtid
medvetet eller omedvetet

Föreningen 17 000 tror mer på samtal än debatt. Många tror att det alltid finns ett rätt och ett fel, ofta är det bara olika. Olika sätt att se på saker, olika sätt att hantera problem. Vi vill med det goda samtalet hjälpa varandra att se saker från olika perspektiv. Att tala med varandra, istället för om varandra - en välbehövlig väg till att öka tilliten i vårt samhälle, något som aldrig behövts mer än nu!

 

Alla människor på jordens yta är unika konstverk och viktiga för varandra. Vi skapar, medvetet eller omedvetet, tillsammans vår framtid och det samhälle vi lever i. När vi pratar med varandra och nyfiket lyssnar och försöker förstå varandra, skapar vi en bild av vilket samhälle vi vill bidra till. Då skapar vi medvetet vår framtid.

Föreningen 17 000 lånar ut konstverket till evenemang, föreningar och projekt som har en verksamhet i linje med föreningens ändamål.


”Varje individ räknas!”

 

Alla människor är viktiga och har rätten att födas och leva med samma rättigheter och skyldigheter.

Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter läs här.


Bli medlem så du kan delta i och följa våra aktiviteter.

Engagera dig i 17 000 och påverka vår gemensamma framtid.