Framtiden

Föreningen 17 000 - Framtiden är fantastisk

Den ideella Föreningen 17 000 bildades i november 2019, med ändamålet att ”främja och uppmuntra individens inneboende förmåga att självständigt och i  samarbete med andra skapa ett samhälle som präglas av empati, medmänsklighet och respekt”. I samband med bildandet förvärvade föreningen
konstverket 17 000 av Skaparkollektivet Forma.

Alla vi människor på jordens yta är unika konstverk och samtidigt så viktiga för varandra och för det samhälle vi skapar tillsammans. När vi pratar med varandra och nyfiket lyssnar och försöker förstå varandra. När vi tillsammans skapar en bild av vilket samhälle vi vill bidra till, då skapar vi också vår framtid.

Mänskliga möten i den fysiska verkligheten är viktigt. Att vi ses, pratar med varandra, lyssnar och ser varandras ansiktsuttryck och försöker förstå varandra.

Vi tror mer på samtal än debatt. Många tror att det alltid finns ett rätt och ett fel, ofta är det inte så utan bara olika. Olika sätt att se på saker, olika sätt att hantera problem. Vi vill med det goda samtalet hjälpa varandra att se saker från olika perspektiv. Att tala med varandra istället för om varandra - en välbehövlig väg till att öka tilliten i vårt samhälle, något som kanske aldrig behövts mer än nu!


Både vi själva och makthavare hemfaller ofta åt att obetydliggöra individen och klumpa ihop människor till ”dom”. Konstverket 17 000 talar högt om att vi måste prata om vikten av individen, individen i samklang med andra. Alla vi människor är viktiga och vi har rätten att födas och leva med samma självklara rättigheter och skyldigheter.


Konstverket 17 000 visualiserar också på ett genialt sätt att 17 000 unika konstverk är mycket mer än mängdlära. Det kan också vara enskilda individer med sina egna mammor, pappor, syskon, barn, partners, vänner, drömmar, sorger, medfödda begåvningar, kunskaper och mycket, mycket mer.


17 000, med sina 17 000 unika konstverk, är ett oerhört vackert och viktigt konstverk som talar sitt eget språk som förtjänar att få upplevas av så många som möjligt. Föreningen kommer låna ut konstverket till evenemang, föreningar och projekt som har en verksamhet i linje med vårt ändamål.

År 2020-2021 har varit väldigt annorlunda år för oss alla, även för föreningen och konstverket 17 000. Bli gärna medlem och följ våra aktiviteter. Det vore också väldigt roligt om du hade lust att engagera dig i 17 000 och påverka vår framtid.


Föreningen 17 000